Spotkanie z Radą Rodziców

Spotkanie z Radą Rodziców

Święto Michaelowe, pasowanie uczniów klasy I

Święto Michaelowe, pasowanie uczniów klasy I

Ognisko szkolne? - propozycja Rady Rodziców

Ognisko szkolne? - propozycja Rady Rodziców