top of page

EGZAMIN PRÓBNY KLASY ÓSMEJ
Informacja dotycząca egzaminu próbnego dla klasy 8


Drodzy Uczniowie – w ramach powtórki: egzamin próbny.

Powodzenia!

Jak to będzie wyglądało?

Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;

31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;

1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie).

Jak przesłać rozwiązania?

Drogą mailową.

Uczniowie przesyłają swoje rozwiązania do nauczycieli e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań.

Kiedy?

W dniu opublikowania arkuszy poszczególnych egzaminów. Informacja o wynikach zostanie przekazana również mailowo.

Komu, gdzie?

Na adresy mailowe nauczycieli – doskonale Uczniom w międzyczasie już znane (w razie wątpliwości prosimy o kontakt poprzez sekretariat).

Więcej informacji

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Na stronach tych dostępne są:

- informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów;

- przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów;

- arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty;

- arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.;

- osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych;

- filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

bottom of page