top of page

Praca Szkoły w czasie kwarantanny

Drodzy Państwo,


poniżej znajdziecie państwo nowe informacje dotyczące organizacji pracy w kolejnych tygodniach, ale wcześniej ważna rzecz:


Bardzo Państwu dziękujemy za współpracę w ostatnich dniach, wszelkie sugestie, uwagi i pomysły. A szczególnie gorąco dziękujemy za pojawiające się ciągle pytanie „A wy jak się macie?”.


Co wiemy na ten moment?

Nauka poza szkołą odbywać się będzie do Świąt (do 8 kwietnia). A od 25 marca musimy już realizować podstawę programową. Wiemy też, że póki co trudno powiedzieć, czy po Świętach wrócimy znów do klas.


Jak będziemy pracować?

W tym tygodniu pracujemy tak, jak zapowiadałam to w poprzedniej wiadomości.

Czyli?

Wychowawcy ustalają rytm pracy ze swoją klasą i starają się o odpowiednie rozłożenie zadań i materiału z poszczególnych przedmiotów. Informują też Państwa (a w starszych klasach również Uczniów), w jaki sposób przesyłamy i weryfikujemy zadania – w jakim rytmie, do kogo, etc. Chodzi o to, żebyście Państwo i Uczniowie mogli lepiej planować i rozkładać pracę w ciągu dnia i w ciągu tygodnia.


W gestii wychowawców jest również zadbać o kontakt z uczniami.


Oczywiście w każdej klasie będzie to trochę inaczej wyglądało – w zależności od wieku Dzieci i od technicznych możliwości nauczycieli.


Czego potrzebujemy?

Przede wszystkim informacji zwrotnych, uwag i sugestii od Państwa. Zdajemy sobie sprawę, że wielu z Państwa jest teraz bardzo przeciążonych – praca i nauczanie domowe, do tego stres związany z okolicznościami, niepewność dotycząca przyszłego rozwoju wypadków. To wszystko jest po prostu trudne. Wiemy, że między gotowaniem obiadu, zadaniem z matematyki jednego dziecka, zadaniem z historii drugiego, płaczącym trzecim i koniecznością zarabiania znaleźć czas na rzeczową wiadomość dla nauczyciela lub nauczycieli nie jest łatwo. Tym bardziej więc cenimy te wiadomości od Państwa. One pozwalają nam wyrobić sobie obraz całości (zróżnicowanej) i dopasowywać teraz sposoby pracy do poszczególnych klas.


Za co dziękujemy?

Za formę, w jakiej Państwo przekazujecie te uwagi. I Państwa zrozumienie dla faktu, że też nam ciężko, bo większość z nas na co dzień i z przekonania pracuje zupełnie inaczej.


Nad czym się głowimy?

Przede wszystkim nad pytaniem, jak tu robić zajęcia, które zasadniczo przeczą temu wszystkiemu, co pielęgnujemy na co dzień? Jak szybko i możliwie dobrze przygotować się na te „polowe warunki”? Jakich używać narzędzi?Jest to niewątpliwie arcyciekawe wyzwanie pedagogiczne. I wiele przyjdzie nam się przy tym nauczyć – w zupełnie innych obszarach niż planowaliśmy.


Życzymy wszystkim Państwu zdrowia, wytrwałości i optymizmu na przekór tym niespodziewanym, a trudnym okolicznościom.


Nauczyciele

bottom of page