top of page

Fundacja WENA

Fundatorzy [Founders]:

Małgorzata Iwanicka

Rafał Iwanicki

Eugen Sobik

Katrin Sobik

Katarzyna Tams

Beata Uczkiewicz - Majkut

Monika Wiśniewska

Rada Fundacji [Foundation Council]:

Sławomir Kozłowski - przewodniczący Rady Fundacji

Sylwia Zimmermann - Cychosz

Magdalena Tarnowska - Torbus

Johan Helfenrath

Joanna Potoniec

Katrin Sobik

Zarząd

[Foundation Management Board]:

Rafał Iwanicki - prezes Zarządu

Anna Byczkowska

Piotr Krawczyński

Małgorzata Staroń

Katarzyna Tams

Beata Uczkiewicz - Majkut

KRS: 0000 213247 

Konto walutowe na wpłaty Euro (darowizny)

Currency account for euro deposits (donations):

60105014451000009081697394

bottom of page