Publiczne Przedszkole Króla Maciusia

Kadra

Wychowawczynie grupy:

Beata Uczkiewicz - Majkut
Anna Polek

 

Dyrektor:

Beata Uczkiewicz - Majkut

 

Gospodyni przedszkola:

Maria Madej

Kontakt

Telefon do przedszkola:

533 011 280


Telefon do sekretariatu znajdującego się w szkole:

606 398 002

Sekretariat prowadzi:

Magdalena Józefowska


 

Publiczne Przedszkole

Króla Maciusia
ul. Kazimierza Wielkiego 42
30-074 Kraków
przedszkole@waldorfskaszkola.pl
 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Drodzy Rodzice,

W związku z tym, że do naszego przedszkola możemy przyjąć na nowy rok szkolny 2022/2023 tylko jedno dziecko w pierwszej kolejności kierować się będziemy przepisami Prawa oświatowego i akceptacją zasad funkcjonowania Przedszkola, organizacji pracy i stosowanych metod pedagogiki waldorfskiej oraz autentyczna gotowość zaangażowania się Rodziców w pracę na rzecz Przedszkola. Natomiast przy rekrutacji bierzemy pod uwagę sytuację dziecka. Możemy też poprosić Państwa o złożenie dodatkowych dokumentów.

Karty zgłoszeń do przedszkola przyjmowane są do 1 marca 2022.

Do Publicznego Przedszkola Króla Maciusia uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych ustalane są z Rodzicami po 12 marca. Zastrzegamy sobie prawo do spotkań tylko z Rodzicami dzieci, które przeszły wstępną rekrutację. 8 kwietnia 2022 r. ogłaszana jest lista dzieci przyjętych do Przedszkola oraz lista rezerwowa.

 

Rodzice dziecka przyjętego do Przedszkola do 16 kwietnia 2022 r. zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych.

Do 1 marca 2022 r. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola proszeni są o złożenie deklaracji o kontynuowaniu edukacji w przedszkolu. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.