top of page

Publiczne Przedszkole Króla Maciusia

Kadra

Wychowawczynie grupy:

Beata Uczkiewicz - Majkut
Anna Polek

 

Dyrektor:

Beata Uczkiewicz - Majkut

 

Gospodyni przedszkola:

Maria Madej

Kontakt

Telefon do przedszkola:

533 011 280


Telefon do sekretariatu znajdującego się w szkole:

606 398 002

Sekretariat prowadzi:

Magdalena Józefowska


 

Publiczne Przedszkole

Króla Maciusia
ul. Kazimierza Wielkiego 42
30-074 Kraków
przedszkole@waldorfskaszkola.pl
 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Drodzy Rodzice,

Przedszkole pracuje programem autorskim opartym o pedagogikę waldorfską.
 

W myśl jej założeń dzieci pod naszą opieką są swobodne i radosne, bawią się, tworzą i rozwijają w swoim własnym rytmie. Wychowawcy ponad wszystko cenią indywidualność każdego przedszkolaka, dlatego nie pospieszamy swoich podopiecznych ani nie prowokujemy ich do rywalizacji pomiędzy sobą. Szanujemy autonomię każdego dziecka i dajemy im dużą swobodę w podejmowaniu ich małych decyzji. Czuwamy, podpowiadamy, ukierunkowujemy, ale nie zmuszamy. Dlatego doskonale radzą sobie we współczesnym świecie - również na kolejnym etapie edukacji, a potem w pracy, gdyż to, czego nauczyły się w przedszkolu, przynosi rezultat.
 

Przedsql01.jpg
Przedsql02.jpg

Zasady przyjęć: Przedszkole ze względu na warunki przyjmuje dzieci w miarę wolnych miejsc, w podobnym wieku, ale które ukończyły przed przyjęciem 3 lata oraz są samodzielne, (dobrze radzą sobie w ubikacji, w łazience, podczas jedzenia i w szatni). Pomagamy dzieciom ale oczekujemy aby samo zaangażowało się w działanie.
 

Do dnia 1 marca 2023r. przyjmowane są karty zapisu do Przedszkola Króla Maciusia na rok szkolny 2023/2024.

W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy na Dzień Otwarty Przedszkola w piątek 3 marca 2023 w godz. od 16.30-17.30

Terminy rozmów kwalifikacyjnych ustalane są z Rodzicami po 13 marca 2023r. Zastrzegamy sobie prawo do spotkań tylko z Rodzicami dzieci, które przeszły wstępną rekrutację. 10 kwietnia 2023 r. ogłaszana jest lista dzieci przyjętych do Przedszkola oraz lista rezerwowa.


Rodzice dziecka przyjętego do Przedszkola do 14 kwietnia 2023r. zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy dzieci przyjętych.


​Do 28 lutego 2023r. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola proszeni są o złożenie deklaracji o kontynuowaniu edukacji w przedszkolu. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.


 

Zabawa to podstawowe zajęcie dziecka. W zabawie uczy się najważniejszych rzeczy. Rozwija wszystkie zdolności - od manualnych po społeczne. Nie trzeba wymyślać żadnych specjalnych programów edukacyjnych, by nauczyć dziecko tego, co mu jest potrzebne.
 

Nasze przedszkole stwarza dziecku warunki i możliwości do rozwoju fantazji, wewnętrznej indywidualnej aktywności. Podczas zabawy rozwijają się siły wyobraźni, która w późniejszych latach stanie się siłą twórczą i zdolnością do podejmowania inicjatyw.
Rytm w przedszkolu wprowadza poczucie bezpieczeństwa, zaufania i spokoju. Daje dziecku pewność i orientację. Dzięki ustalonemu rytmowi dnia, tygodnia i roku dziecko w naturalny sposób zdobywa poczucie czasu. Wspierana jest też jego pamięć.
W przedszkolu jest jedna grupa, mieszana wiekowo. W grupie pracują dwie wykwalifikowane nauczycielki.

 

bottom of page