top of page

Dwudniowa wycieczka klasy VIII

W dniach 21-22.10.2019, uczniowie klasy VIII, wzięli udział w wycieczce, pozwalającej na głębsze poznanie historii, kultury oraz tradycji własnego kraju i regionu. Rozpoczynające się zwiedzaniem Wawelu, Krakowskiego Rynku Głównego oraz Muzeum Podziemia Runku wyjście, pozwalało uczniom na zapoznanie się z różnymi funkcjami sztuki: estetycznej, poznawczej, czy użytkowej.


Po zwiedzeniu powyższych obiektów i przerwie obiadowej, uczniowie pojechali do Kopalni Soli w Wieliczce, biorąc udział w jej zwiedzaniu, w której spędzili noc. Następnego dnia, powrócili oni do Krakowa, gdzie uczestniczyli w wycieczce krajoznawczej po Nowej Hucie, po której nastąpił powrót do domu.


Udział w wycieczce pozwolił uczniom rozbudzić ich postawę poznawczą wobec świata oraz rozwinąć ich wrażliwość artystyczną. Jednocześnie, poznając historię, architekturę oraz kulturę swojego regionu, uczniowie uczyli się formułować własne opinie, oceny i sądy.

Comments


bottom of page