top of page

Konferencja: Czas cyfrowej transformacji

Fundacja Semita Lucis serdecznie zaprasza na konferencję


Czas cyfrowej transformacji: jak wprowadzić w nią dzieci, jak wspierać w tym rodziców - podejście wg wychowania Waldorfskiego.


Zapraszamy rodziców i nauczycieli na pierwszą edycję konferencji organizowanej w Krakowie dot. wychowania dzieci w czasach cyfrowej transformacji.


Konferencja odbędzie się w dniach 24-26.03.2023 i organizowana będzie w DOMU EMPATII (https://domutopii.pl/) - Międzynarodowym Centrum Empatii - os. Szkolne 26 A

31-977 Kraków - Nowa Huta.


O konferencji:

Powszechność urządzeń ekranowych oraz dostępu do globalnej sieci rozwija się nieustannie od końca XX wieku. Począwszy od lat 2006/2007 kiedy to tzw. mobilny internet stał się naszym podstawowym urządzeniem, z którym mało kto się rozstaje na dłużej. Urządzenia cyfrowe i internet to z jednej strony niesamowita szansa na rozwój, wyrównanie szans edukacyjnych, ale i również coraz większe wyzwanie i potencjalne zagrożenie dla rozwoju dzieci. Przyczyny atrakcyjności tych narzędzi jest ich niesamowicie szybki rozwój i ewolucja, za którą nie nadąża ludzki umysł a co za tym idzie nowe zdrowe metody wychowawcze nie zostały do końca opracowane i rozpowszechnione.


Faktem jest, że nie jesteśmy w stanie w 100% potwierdzić tezy mówiącej o tym, że urządzenia mobilne szkodzą w rozwoju dzieci gdyż nie znamy odroczonych długofalowych skutków rozwoju i dorastania z nimi i w ich środowisku. Nie mnie jednak obserwowane skutki doraźne nakazują jednak wyjątkową ostrożność.


Inicjatywa Fundacji Semita Lucis ma na celu przedstawienie:

  • wieloletnich, dobrych i działających wzorów wychowawczych przyjętych w metodyce waldorfskiej,

  • uświadomienie jakimi konsekwencjami są zaniedbania i zbyt frywolny dostęp dzieci do urządzeń mobilnych szczególnie w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

  • prezentację w jaki sposób szkoły waldorfskie podchodzą do „oswajania" cyfryzacji w zrównoważony sposób

  • przekazać praktyczne przykłady jak pracować z dziećmi uzależnionymi od urządzeń mobilnych


Merytorycznie będą nas wspierać: dr Robert Neuman z Freie Hochschule Stuttgart; Beata Borkowska z Fundacji Myśleć Sercem; psycholog i psychoterapeuta Agnieszka Polańska; Anna Kędzierska - absolwentka pedagogiki-psychoprofilaktyki oraz edukacji artystycznej o specjalności malarstwo; Anna Byczkowska - absolwentka m.in. London College of Eurythmy oraz Eurytmii socjalnej (Haga i Serem/Egipt).


Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z Fundacją drogą mailową lub telefoniczną.

Comments


bottom of page