top of page

Egzamin na kartę rowerową

W dniach 24.09 (klasy V i wyższe) oraz 27.09 (klasa IV) odbędzie się egzamin na kartę rowerową, do którego podejść mogą uczniowie szkoły, którzy ukończyli 10 r.ż. Egzamin składać się będzie z części pisemnej (test) oraz praktycznej (jazda rowerem po wyznaczonej trasie).

Uczestnik powinien posiadać: długopis, strój sportowy, rower (wyposażony w sygnał dźwiękowy, oświetlenie i sprawny hamulec).

Aby dobrze przygotować się do testu należy zapoznać się z przepisami ruchu drogowego oraz schematami postępowania w razie wypadku drogowego.

Materiały dostępne na stronie https://brd.edu.pl - również można ćwiczyć nabytą wiedzę rozwiązując testy.


Egzaminy odbywać się będą w następujący sposób:


24.09.2021 r.:

8:00 - 9:00 przypomnienie wiadomości

9:00 - 9:15 test

9:25 - 10:00 praktyka


27.09.2021 r.:

16:00 - sprawdzian praktyczny
Comments


bottom of page