top of page

REKRUTUJEMY

Jesteś nauczycielką lub nauczycielem, a może chciałabyś lub chciałbyś nią zostać? Pod spodem znajdziesz stanowiska,
na które obecnie poszukujemy pedagogów – jednak jeżeli zainteresowała Cię praca w naszej szkole – a specjalizujesz się w innej dziedzinie – odezwij się mimo to. Jesteśmy w ciągłym ruchu i zawsze chętni poznać osoby z pasją i pomysłem na pracę z dziećmi.

Co to za szkoła?

Waldorfska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krakowie to:

Szkoła, która nie ocenia, nie szufladkuje, nie wkłada uczniów w tabelki. Szkoła, która rozwija, inspiruje, uczy przez doświadczenie. Taka, w której ważne jest nie tylko to, co dziecko wie – ale także jego rozwój fizyczny, uczucia, sposób dochodzenia do wiedzy. To także szkoła dla nauczycieli – w której mogą liczyć na wzajemne wsparcie, w której ważny jest rozwój, w której współpracujemy z rodzicami, bo łączą nas wspólne warości. Nasza szkoła to społeczność uczniów, nauczycieli i rodziców. Pracujemy w duchu pedagogiki Rudolfa Steinera, tworząc miejsce, która wychowuje do wolności. Jeżeli chciałbyś lub chciałabyś w takiej szkole pracować i razem z nami rozwijać się – zapraszamy Cię do współpracy.

Kogo teraz szukamy?

naucz_niem.png

Nauczyciela lub nauczycielki języka niemieckiego

Osoby, która gotowa jest pracować bez podręcznika, angażując do nauki języka ruch, śpiew, teatr i żywy język. Nastawionej na kontakt z dziećmi, której nieobca jest metoda bezpośrednia w nauce języków. Która podejmie wyzwanie nauki żywej, opartej na doświadczeniu.

Do obowiązków nauczyciela niemieckiego należy:

 • praca w oparciu o autorski program nauczania wypracowany wspólnie z innymi nauczycielami języków i zgodny z pedagogiką waldorfską

 • pielęgnowanie i szukanie kontaktów do niemieckich szkół

 • praca wraz z gronem pedagogicznym nad rozwojem szkoły – ze szczególnym naciskiem na uprawianą przez niego dziedzinę.

Nauczyciela lub nauczycielki ogrodnictwa do prowadzenia zajęć z młodzieżą w klasach 6-8, 

Osoby, która jest pasjonatem swojej dziedziny i zadba razem ze starszakami o przyszkolny ogródek i działkę.
Zarazi ich pasją uprawy roślin, pokaże, co można ugotować z tego, co wyhodowali, zadba o kwiaty czy zioła na naszych parapetach.
Do obowiązków nauczyciela ogrodnictwa należy: 

 • prowadzenie zajęć z młodzieżą zgodnie z rytmem pór roku 

 • porządkowanie szkolnej działki i urządzanie ogródka przyszkolnego 

 • wypracowanie programu ogrodnictwa zgodnie z pedagogiką waldorfską 

 • inwentaryzacja narzędzi i sprzętu -dojazdy z młodzieżą do ogrodu szkolnego

Nauczyciela lub nauczycielki stolarstwa do prowadzenia zajęć z młodzieżą w klasach 5-8,

Osoby, która jest jest pasjonatem swojej dziedziny i będzie wspierał dzieci w ich drodze sprawczości,

ucząc używania różnych narzędzi i wytwarzając z nimi przedmioty piękne i pożyteczne. Zarazi ich pasją

do samodzielnego działania, pokaże, że zajęcia warsztatowe są w zasięgu każdego chłopca i dziewczynki. 
Do obowiązków nauczyciela stolarstwa należy: - prowadzenie zajęć w stolarni 

 • opieka nad stolarnią (urządzanie, porządkowanie, zamówienie materiału) 

 • wypracowanie programu nauczania w zgodzie z pedagogiką waldorfską 

 • inwentaryzacja sprzętu

Nauczyciela wspomagającego, współorganizującego kształcenia. Absolwenta lub absolwentki pedagogiki specjalnej (chętnie ze specjalnością tyflopedagoga lub specjalizującego się w uczniach z zespołem Aspergera),


Szukamy ciepłej osoby, która zna specyfikę pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach, która obejmie opieką ucznia niedowidzącego, a także będzie wsparciem – jako drugi nauczyciel – dla pedagogów prowadzących lekcje w klasie.
Do obowiązków nauczyciela wspomagającego należy:

 • organizowanie zajęć rewalidacyjnych i wyrównawczych

 • praca w zespole psychologiczno-pedagogicznym; przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dzieci z orzeczeniem

 • współorganizowanie lekcji wraz z nauczycielem klasowym lub przedmiotowym

Logopedy do pracy w dwóch przedszkolach i szkole prowadzonej przez fundację Wena do prowadzenia zajęć indywidualnych z dziećmi.

 

Szukamy osoby, która spełnia się w pracy z dziećmi i chętnie współpracuje z dorosłymi,
otwartej na pedagogikę waldorfską.
Do obowiązków logopedy należy:

 • organizowanie zajęć indywidualnych z dziećmi wymagającymi wsparcia 

 • praca w zespole psychologiczno-pedagogicznym; przygotowanie i prowadzenie dokumentacji.\

 

(praca w wymiarze przynajmniej pół etatu, do uzgodnienia)

Psychologa lub psycholożki do pracy w dwóch przedszkolach i szkole prowadzonej przez fundację Wena

do prowadzenia zajęć indywidualnych z dziećmi, a także wspierania klas i grup uczniów w sytuacjach kryzysowych. Szukamy osoby, która spełnia się w pracy z dziećmi i chętnie współpracuje z dorosłymi,

otwartej na pedagogikę waldorfską.

Do obowiązków psychologa należy:

 • organizowanie zajęć indywidualnych z dziećmi wymagającymi wsparcia 

 • praca w zespole psychologiczno-pedagogicznym; przygotowanie i prowadzenie dokumentacji

 • praca z klasami i grupami dzieci w sytuacjach wymagających wsparcia psychologa

 • współpraca z nauczycielami klasowymi i rodzicami objętych opieką psychologiczną uczniów

 

(praca w wymiarze przynajmniej pół etatu, do uzgodnienia)

Zgłoś się:

Waldorfska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
ul. Kazimierza Wielkiego 33
30-074 Kraków

e-mail: dyrekcja@waldorfskaszkola.pl

bottom of page