top of page

Przypominamy o kursie

Praca z literaturą na lekcjach języka obcego w szkole waldorfskiej

(w klasach VII - IX i starszych)


Seminarium organizowane przez Koło Szkoleniowe Związku Szkół i Przedszkoli Waldorfskich w Polsce odbędzie się w dniach 14 -15 stycznia 2017 w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim (ul. Nowy Świat 69). Adresowane jest do nauczycieli języków obcych, pracujących z młodzieżą.

http://www.zspwp.pl/94-praca-z-literatura-na-lekcjach-jezyka-obcego-w-szkole-waldorfskiej-klasy-vii-ix.html


Naszym wykładowcą będzie prof. dr Peter Lutzker – obecnie wykładowca Freie Hochschule Stuttgart / Seminar fuer Waldorfpaedagogik, a wcześniej wieloletni nauczyciel języka angielskiego w szkole waldorfskiej.

http://www.freie-hochschule-stuttgart.de/ueber-uns/menschen/kollegium/prof-dr-peter-lutzker/

bottom of page