top of page

W muzyce rosnę piękniej

Przeciążenie wywołane nadmiarem bodźców czy wszechobecna presja szybkiego, pełnego sukcesów życia dotyka już nie tylko dorosłych, ale także dzieci, które są nie tylko bardziej podatne na negatywne działanie tych czynników, ale i nie mają takiego zasobu umiejętności, by sobie z nimi skutecznie radzić. Waldorfska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krakowie postanowiła wspomóc swoich uczniów w tych zmaganiach, wykorzystując muzykę instrumentalną i śpiew.


Lekcje muzyki w tradycyjnej szkole podstawowej to często zajęcia traktowane drugorzędnie. Argumenty, które padają w rozmowach rodziców i pedagogów wydają się logiczne: przecież z języka polskiego, matematyki czy języków obcych dziecko zdaje później egzaminy, zatem tym przedmiotom powinno się poświęcaj więcej uwagi. Ci, którzy obruszyli się czytając powyższe zdanie – mają rację! Muzyka (tak jak inne przedmioty artystyczne i twórcze) są dla rozwoju dziecka niezwykle ważne i pod żadnym pozorem nie powinny być usuwane z planów lekcji. Nie od dziś wiadomo, że obcowanie ze sztuką stanowi remedium na liczne bolączki i trudności. Przede wszystkim – w najbardziej oczywisty sposób – odciąga od nich uwagę. Ale również wspomaga rozwój emocjonalny i duchowy, przyczynia się do rozwoju umiejętności motorycznych czy kompetencji społecznych, takich jak współpraca

i współdziałanie w grupie. Są to główne powody wdrożenia w Waldorfskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka projektu zatytułowanego W muzyce rosnę piękniej, który ma na celu wsparcie rozwoju muzycznego uczniów od ósmego do czternastego roku życia.


Uzasadnia to Katarzyna Cieplińska, dyrektor szkoły, tak mówiąc o pozytywnym wpływie muzyki na dzieci:

- Nauka gry na instrumencie to przede wszystkim praca nad sobą – rozpisana na kilka lat. Codzienne pokonywanie siebie, przekraczanie swoich granic – trudno o lepsze ćwiczenia dla woli. Ale okazuje się, że nie tylko dla woli. Gra na instrumencie poprawia możliwości koncentracji i myślenia. Okazuje się, że lepiej radzą sobie z matematyką nie ci uczniowie, którzy mieli dodatkową lekcję matematyki, ale ci, którzy mieli dodatkowe godziny muzyki! – dodaje.


- Muzyka po prostu wspiera rozwój. Dlatego każde dziecko powinno móc grać na instrumencie! – podkreśla Katarzyna Cieplińska.


Projekt W muzyce rosnę piękniej obejmuje naukę gry na instrumentach oraz naukę śpiewu chóralnego dla 75 uczniów (z czego dwie grupy warsztatowe ćwiczą w ramach orkiestry, a trzy grupy w ramach śpiewu chóralnego). Dzieci są prowadzone przez siedmiu profesjonalnych muzyków i instruktorów.

– Projekt jest dofinansowany ze środków Fundacji PZU, za co jesteśmy bardzo wdzięczni – zaznacza Dyrektor Cieplińska.

Należy podkreślić, że choć warsztaty rozpoczęły się zgodnie z planem w szkole, to na formę ich realizacji wpłynął stan podwyższonego ryzyka epidemicznego, który został ogłoszony w Polsce już na początku marca br.. W związku z tym, że wszystkie zajęcia szkolne odbywają się od tego momentu za pośrednictwem sieci internetowej, także ćwiczenia instrumentalne i próby śpiewu są w ten sposób realizowane. Choć to spore utrudnienie zarówno dla instruktorów, jak i uczniów, to mimo wszystko są już widoczne postępy.


Efektem finalnym projektu będzie uroczysty koncert dla społeczności szkolnej i zaproszonych gości, którego termin na ten moment jest jednak trudny do ustalenia z powodu epidemii.

Comentarios


bottom of page