top of page

Klasa V

Dzieci w klasie piątej wkraczają w upragniony przez nich czas nastolatków. Jest to końcowy okres rozkwitu typowej dziecięcej gracji i muzycznej ruchliwości, zanim pojawią się bardziej nieokrzesane zachowania. To czas otwartości uczniów i ich większej dojrzałości. Dla nauczyciela to dobry moment, by zachęcić klasę do zajęć recytatorskich i teatralnych.

W piątej klasie pojawiają się opowiadania i lektury bazujące na wschodnich kulturach starożytnych oraz teksty z klasycznej starożytności i opowieści z tradycji celtyckiej.
Dużo do zrobienia jest także w zakresie gramatyki. Jest ona jednak wprowadzana w sposób naturalny - przez zabawę i praktykowanie z językiem. Dużo też mówimy, słuchamy i opowiadamy. Dzieci referują historie usłyszane od swoich rówieśników. W ten sposób dają sobie wzajemną możliwość uczenia się mowy zależnej i niezależnej.

Piątoklasiści chętnie wyjeżdżają na wycieczki. Są one później okazją do pisania treściwych i klarownych sprawozdań.


W obszarze matematyki, klasa piąta to ciągłe ćwiczenie rachowania w pamięci, działania na ułamkach, pomiary z wykorzystaniem ułamków dziesiętnym. To także nauka precyzyjnego posługiwania się cyrklem, ekierką i linijką.

bottom of page