top of page

Szkoła Podstawowa

Pedagogika waldorfska opiera się na przekonaniu, że człowiek to nie tylko zlepek genów, ani też czysta kartka określana jedynie przez wpływy środowiska. Wierzymy, że każdy człowiek jest indywidualnością,

a każde Ja Tajemnicą.
 

Uważamy, że w każdym dziecku drzemie olbrzymi potencjał. Zadaniem nauczyciela szkoły podstawowej jest go dostrzec a następnie wspierać ucznia, by mógł ten potencjał urzeczywistnić. Jak to zrobić? Przede wszystkim skupiać się na możliwościach i mocnych stronach. Owszem, problemy dostrzegać, bo te na ogół lubią rzucać się w oczy, ale nie tworzyć wokół nich nadmiernego potencjału. Zamiast tego koncentrować się na talentach i na nich budować dziecięce zaufanie do siebie i do świata. Dużo chwalić, ale mądrze. Tak, by dziecko naprawdę poczuło się dostrzeżone. Uważnie patrzeć. Dawać przestrzeń i inspirację do działania. Dzieci są głodne świata. Mają tyle energii, że wystarczyłoby, aby Himalaje przenieść nad Bałtyk. Nie potrzebują ocen, żeby się uczyć. Potrzebują tylko osób, które stworzą im możliwości i bezpieczne warunki do poznawania świata bardziej i bardziej – wychodzenia wciąż dalej i dalej.
 

Bezpieczne warunki to przede wszystkim dużo ciepła. Ale są w tym wszystkim pewne granice. Nauczyciel nie jest kolegą, jest przewodnikiem. Takim, za którym chce się podążać  - dobrym, serdecznym i ciekawym. Osobą, która poszerza horyzonty i pokazuje piękno świata. Nauczyciel nie przekazuje wiedzy, ale stwarza warunki dla samodzielnego uczenia się – bo odkrywanie świata jest największą życiową przygodą.

bottom of page